Epoksi Esterler

WorléeDur

Epoksi Ester Reçineleri, hava kurumalı

Ürün *
Yağ
[%]
Yağ
tipi
Phth.
anhyd.
[%]
Renk
DIN ISO 4630,
Gardner
Asit değeri
DIN EN ISO 3682
[mgKOH/g]
Akış süresi
20°C,
DIN 53211-4
[s]
Teslim Şekli
Kullanım Alanları ve öne çıkan özellikleri
40
konj. yağ asitleri
60
max. 10 (50 % in X)
max. 4
200-250 (50 % in X)
- 60 % in xylene
Yüksek Kaliteli "zinc rich" ve antikorrozif boyalar, hava kurumalı ve fırın astarlar ve son katlar, hızlı kuruma ve mükemmel su dayanımı.
63
special modified
max. 10 (del. form)
max. 2
3.000-4.000 mPa·s (del.form, 20 °C, DIN 53015. 60% in dearomat. HC 140-165)
- 60 % in dearomat. HC 140-165
Üniversal yapışma ve antipas astarı ve tek kat boyaları. Aluminyum, galvaniz, PVC ve hatta paslı çelik gibi zor yüzeylerde bile çok iyi yapışma.

* Tablodaki ürünler katalogdan seçilmiş ürünlerdir.Daha detaylı bilgiye Worlée-Chemie websitesinden ulaşılabilir. Ürün portföyümüzde katalogda yer almayan özel ürünler de bulunduğu gözönünde bulundurulmalıdır.